Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Cô giáo bị tụt quần -sì líp- khi đang hát ca ngợi Bác Hồ kính yêu


video

2 nhận xét:

Comment bằng chữ có dấu .
Không dùng chữ Việt bị biến dạng (như nhìu, dzo)